שנה א'

שנה ב'

נשימות, הרפיות ומיקוד קשב, מר אודי גל
פסיכולוגיה רפואית, מר יששכר עשת
טיפול ב - PTSD, פרופ' מולי להד
טיפול בהפרעות אכילה, דר' אמנון מיכאל
טיפול בדיכאון, גב' שושנה קיגל
ACT – דר'יאיר אברהם
טיפול תרופתי – ד"ר אלכס מזרוחין
טיפול באבל – דר' רות מלקינסון
טיפול ב OCD- ד"ר ניצה נקש 
טיפול בהפרעות שינה, דר' עדי גונן
טיפוח ערך עצמי ומסוגלות עצמית, דר' נעמי אפל

טיפול קוגניטיבי, דר' סרג'יו מרצ'בסקי
טיפול התנהגותי, מר יששכר עשת
טיפול בהפרעות חרדה, גב' נירה שמואלי וד"ר מעיין זיסקינד
REBT, דר' רות מלקינסון וגב' שושנה קיגל
טיפול מציאותני, פרופ' אלי לונטל
הגברת מוטיבציה לטיפול, דר' סרג'יו מרצ'בסקי
טיפול בילדים, גב' נעמי דותן, דר' לילך רחמים
מיומנויות טיפוליות, גב' נירה שמואלי

 
Facebook
טלפון: 050-5277567 ,04-6000601​   |   דוא"ל: cbt@icspc.org  |  כתובת:  בניין משאבים, רח' עליית הנוער 7, קרית שמונה