מסלול הלימודים לתעודה נמשך שנתיים, במהלכם מתקיימים 4 סמסטרים במתכונת יום שבועי וימיי סדנאות מרוכזים. הלימודים יתקיימו בימי ב', יום בשבוע של 6 שעות אקדמיות, בין השעות 13:30-18:30. כ-3 פעמים בשנה מתקיימים ימי לימוד מרוכזים, בימים שני-שלישי. שני (13:30-18:30) שלישי (9:00-14:00).
הקורסים יהיו במתכונת של שיעור או סדנה ויכללו הרצאות והיבטים תיאורטיים ומעשיים. בתוך כך יהיה דיון במאמרים, הדגמות חיות ובאמצעות סרטים ותרגול של הטכניקות הנלמדות. במסגרת הקורסים יהיו משימות בית, קריאת חומר מקצועי, עבודות סיכום ו/או מבחנים. לקראת סיום ההכשרה יהיו הצגות מקרים בפני כלל הלומדים.
מסלול הלימודים
  • חובת נוכחות בלפחות 80% מהקורסים. מתמחה שלא  תעמוד/יעמוד בחובת הנוכחות ותרצה/ירצה תעודה, תשלים/ישלים את מכסת השעות החסרה בשנה שלאחר מכן.
  • קריאת מאמרים, הגשת מטלות וביצוע מבחנים.
  • הצגת מקרה בכיתה עליו קיבל/ה המציג/ה הדרכה והגשת עבודת גמר בחתימת המדריך.
  • טיפול ב – 8 מטופלות/ים המציגות/ים לפחות 3 הפרעות שונות.
  • 50 שעות הדרכה אצל שתי/ני מדריכות/ים מוסמכות/ים באיט"ה.
מילוי כל החובות הנו תנאי לקבלת תעודת הסיום.
 
חובות הלימוד
ההדרכה הנה חלק משמעותי ביותר בתוכנית ומהווה חלק מחובות הקורס. ההדרכה מסייעת להפנים וליישם את הידע התיאורטי והכלים הטיפוליים שנרכשים במהלך הלימודים וכן בהתמודדויות עם קשיים העולים בטיפולים. על המתמחות/ים לקבל מינימום של 50 שעות הדרכה, משתי/שני מדריכות/ים לפחות המומחיות/ים באיט"ה.
ניתן לרכוש הדרכה פרטנית או קבוצתית, עד 3 משתתפים. על כל מודרכת/ך בקבוצה לקבל לפחות חצי שעת הדרכה בכל מפגש הדרכה.
בתכנית ההכשרה CBTגלילי מוענקים למשתלמים 16 שעות הדרכה מתנה על ידי מדריכי התוכנית ולפי החלטת ההנהלה האקדמית. על המתמחים בתכניתנו להשלים לפחות עוד 8 שעות הדרכה בשנה הראשונה ולפחות עוד 26 שעות הדרכה בשנה השניה באופן עצמאי ובעבור תשלום נוסף למדריכים. 
הדרכות

תעודת הגמר בפסיכותרפיה קוגניטיבית-התנהגותית תוענק לאחר השלמת כל חובות הלימוד. התעודה תהייה מטעם מרכז משאבים ומכללת תל-חי ובאישורה של איט"ה.על מנת לקבל את התעודה על המתמחים לסיים את כל חובותיהם: טיפול ב-8 מטופלים שונים עליהם יקבל המתמחה הדרכה, השלמת 50 שעות הדרכה, הגשת עבודות ומבחנים, הצגת מקרה טיפולי בכיתה וכעבודת גמר מסכמת בחתימת המדריך.

בשל המבנה היחודי של התכנית (קורסים אינטנסיביים של מרצים מקומיים ושל מומחים המגיעים ממרכז הארץ) על המתמחים להיות נוכחים בכל השיעורים. מתמחה שלא יסיים את חובותיו יוכל לקבל "אישור לימודים" על לימודיו ופירוט הקורסים בהם נכח.

תעודת גמר
מסלול ההכשרה מוכר על ידי איט"ה - איגוד ישראלי לטיפול קוגניטיבי-התנהגותי. על מנת להתקבל כחבר/ה באיט"ה יש לעמוד בקריטריונים של האיגוד המפורסמים באתר איט"ה, ביניהם השלמה של עוד 50 שעות הדרכה אצל לפחות שני מדריכים מוכרים של איט"ה.
על כל מתמחה לבדוק את תנאי הקבלה כפי שהם מופיעים בתקנון האיגוד ולפעול באופן עצמאי מול האיגוד. פרטים נוספים באתר: www.itacbt.co.il.
איט"ה הוכרה על ידי האיגוד האירופי  EABCTכאיגוד שקבל  הסמכה רשמית. הכרה זו  מאפשרת לחברי איט"ה שיימצאו באירופה לתקופות ממושכות, ובהציגם את התעודה (Accreditatin Certificate) לעבוד במקצועם, בכפוף לחוקי המדינה

התכנית מוכרת לגמול השתלמות מטעם הועדה לאישור קורסים לגמול השתלמות של משרד החינוך
הכרה

התוכנית מיועדת לאקדמאים במקצועות הטיפול: פסיכיאטרים, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, מטפלים בהבעה ויצירה, מרפאים בעיסוק, קרימינולוגים קליניים, קלינאי תקשורת, רופאים ואחיות. הקבלה לתוכנית מותנית בראיון קבלה אישי של המועמד ובניסיון מעשי במקצועו. במקרים חריגים יוכלו מועמדים שאינם עומדים בתנאי הסף להצטרף לתוכנית, לאחר בקשה מיוחדת ודיון בוועדת קבלה.

תנאי קבלה

טיפול קוגניטיבי וטיפול התנהגותי, טיפול REBT, הגברת מוטיבציה, טיפול בילדים, נשימות הרפיות ומיקוד קשב, טיפול בהפרעות שינה, טיפול בהפרעות אכילה, טיפול בהפרעות חרדה ודיכאון, טיפול ב - PTSD, טיפול מציאותני, טיפול ב – ADHD, שיעורי מיומנויות ועוד..

תחומי הלימוד
 
Facebook
טלפון: 050-5277567 ,04-6000601​   |   דוא"ל: cbt@icspc.org  |  כתובת:  בניין משאבים, רח' עליית הנוער 7, קרית שמונה